Mezőföldi Református Egyházmegye

Izmindi Sára laudációja a Zsindelyné Tüdős Klára díhoz - Szeretettel gratulálunk a díjhoz

2023-10-19 18:13:53 / Imre Enikő

Izmindi Sára

1966. június 19-én született Móron. Felmenői anyai ágon Felvidékről származnak, családi neve török eredetű. Sokfajta vér csörgedezik ereiben, de nyitottsága, emberszeretete nem ebből származik első renden. Szülei, nagyszülei hívő keresztyén emberként nemcsak jó templomba járók voltak, hanem a gyülekezet szolgáló közösségének aktív tagjai. Mindig számíthatott a mindenkori lelkipásztor a segítségükre, bölcs tanácsukra. Édesapja presbiterként, édesanyja a nőszövetség vezetőségi tagjaként szolgált a móri gyülekezetben.


Iskoláit Móron végezte, majd a Pető intézetben dolgozott. 1990. szeptembere óta gyülekezeti munkatársként nemcsak az adminisztrációért felelős, kiemelkedő a gyermekek között végzett szolgálata hitoktatóként. Nagyon szeretik nem csupán a gyermekek, hanem a szülők és pedagógustársai is. Magatartásában tetten érhető annak az Igének a megélése, mely a Filippi levél 2 részéből így szól: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is."


A Móri Református Nőszövetségnek alapító tagja. Édesanyjától „megörökölte" a pénztárosi tisztséget, lelkiismeretesen kezelve a gyülekezeti nőszövetség vagyonát, melyről minden évben nemcsak a nőszövetségnek adott számot, hanem a lelkipásztornak és a presbitériumnak is, hiszen átfutó tételként mindig szerepelt a gyülekezeti elszámolásban is. Nem egyszer egy kisebb gyülekezet pénzforgalmát tette ki a nőszövetség szolgálata, bizonyítva ezzel, hogy nemcsak a missziót, de a diakóniát is komolyan gyakorló tagjai vannak. Számtalan alkalommal adta jelét, hogy a holland és német testvérgyülekezet, valamint a határon túli nőszövetségek tagjaival is nem csak könnyen teremtett kapcsolatot, hanem ezeknek a kapcsolatoknak szorgalmazója,ápolója volt.


Az országos nőszövetséget pénztárosi tudásával szolgálta 2014 óta, precízen, pontosan, naprakészen vezette a pénztárkönyvet, s szolgálatkészen adott tájékoztatást mindig, minden kérdezőnek. A Felügyelő Bizottság elnökének, Hunyadi-Ragány Juliannának utasításait, tanácsait megfogadva, segítette a pályázati elszámolásainkat is. Sok konferencián részt vett, nemcsak az országos nőszövetség szervezésében, de határon túl és a mi négy kerületünkben is. Fordulhattak hozzá a testvérek tagdíjak és adományok befizetésével. Szolgálatát, a nyáron adta át utódjának.


Sára hálás szívű ember, aki sosem felejti el mások figyelmét is felhívni az Isten iránti hálára. Mi pedig hálásak vagyunk Istennek az Ő szolgálatáért!


A Dunántúli Református Nőszövetségek nevében a kerület vezetősége jó szívvel ajánlotta Őt a Zsindelyné Tüdős Klára díjra 2023-ban.


Budapest- Mór 2023. október 14.                             P.Tóthné Szakács Zita kerületi elnök