Mezőföldi Református Egyházmegye

Beszámoló az Egyházmegyei Női Csendesnapról - Szabóné Takács Éva írása

2023-11-16 10:18:29 / Imre Enikő

Mezőföldi Egyházmegyei Női Konferencia

 

Lelkesen indultunk szombat reggel barátnőmmel egy kis házisütivel a női konferenciára, hisz már az előző években is megtapasztaltuk az áldásos együttléteket. Kedves volt a fogadtatás az előtérben, mindenki kapott egy névre szóló kitűzőt és kis meglepetést. A köszöntő után az „Igére hangolva" zenekarunk szolgálata kezdődött. Magasba szárnyalt a dicsőítő ének, lelkünket feltöltötte, előkészítette az előadások elmélyüléséhez. Egy kicsit minden hölgy hátrahagyta a gondjait, az arcokon szétáradt a békesség, a felszabadultság, az öröm.

 

A bevezető áhítatot Gállné Medveczky Borka lelkipásztor tartotta.

 

Az alapige ez volt: „A megrepedt nádszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki." /Ézs 42,3/

A lelkipásztornő egy érdekes történetet is elmondott:

Dél-Angliában, Winchester katedrálisának egy csodás ólomüveg ablaka puritán csoportok rongálása miatt darabokra törött, az ott lakók összeszedtek minden apró darabot. Mikor megnyugodtak a kedélyek, újra összerakták, de fura összevisszaságot mutatott a színes ablak. Minden eredeti volt, de kéz-láb-alak között egy ruha redőzet volt, valahogy semmi sem került a helyére.

 

A megrepedt nád használhatatlan, hát kidobják. A füstölgő mécsest eloltják. Ám amit mi lehetetlennek gondolunk életünkben, Istennél lehetséges.

 

Isten a megrepedt, eltört szíveket is felemeli. Jézus feltámadása óta nincs kettétört élet, amit ne lehetne összeforrasztani. Isten szeret bennünket, ami széttöredezett, azt is össze tudja állítani.

 

Számomra és gondolom mások számára is sokat jelentett ez az igehirdetés, hisz életünkben is nagyon sok törés, töredezés volt, így mindenki magáénak tudhatta az igei üzenetet.

 

Ezután következett a konferencia fő előadója, P. Tóthné Szakács Zita ny. lelkésznő.  Mélyrehatóan beszélt Jézus szeretetéről, és arról, hogy miért engedi az Isten. Elmondta, hogy nem mindent enged az Isten, de mivel nem vagyunk Marionett-bábuk a kezében, megkaptuk a szabad akaratot. Így eldönthetjük, hogy rá hallgatunk vagy a kísértő szavára. Sok mindent mi teszünk tönkre. Isten terve, útja más, mint amit mi elképzelünk. Jézus nem ígért nehézség nélküli életet. Mindenki vegye fel a keresztjét naponként. Jézus Krisztus is felvette a magáét, emberré lett, magára vette az emberi nyomorú sorsokat.

 

Azt mondta: „Igen, atyám, legyen meg a te akaratod." Győzedelem abban van, hogy legyőzte a halált érettünk. Sokszor a magunk céljait tesszük előre és nem Istenét.

 

Először Isten elé vigyük nehézségeinket, aztán a keresztyén közösség elé. A testvérek előtt nem kell megjátszani magunkat, önmagunk lehetünk. Imádkozhatnak értünk vagy mi is imádkozhatunk másokért.

 

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét" /Gal 6,2/

 

A szelídséget Istentől tanulhatjuk meg. Aki szelíd, belesimul Isten tenyerébe, Isten akaratát hordozza. Aki igazán alázatos, az nem emberek között alázatoskodó, hanem Isten előtt alázatos. Az alázatos tudja, hogy Isten a Teremtő, az ember pedig a teremtmény.

Istennek mindennel mindig célja van. Sokszor évek, évtizedek múlnak el, mire megértjük, mi volt az.

Nincs olyan élet, ami kereszt nélküli. Jób, mikor már mindent elveszített, akkor sem átkozta Istent.

Isten segít, és mindenben ki kell tudnunk mondani: Uram, a te segítségeddel ezt is meg tudom oldani.

A hitet ajándékul kaptuk Istentől, ha Jézus Krisztussal élünk, akkor Jézus Krisztus van a középpontban.

„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. "/Mt 12,34/

Hagyjuk, hogy rajtunk keresztül munkálkodjon Isten.

 

A kedves lelkésznő személyes érintettségét mondta el egy eseményben, ami velük történt meg:

2005-ben a parókián tűz ütött ki, szinte mindenünk odaveszett, akkor tanultuk meg igazán, hogy: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön." /Mt 6,19/

Az érték az volt, hogy senki nem veszett oda. Az értékek, emlékek nem tárgyakban vannak, hanem a szívünkben. Ez a történet a lelkésznőtől igazán hitelesen mutatta meg, mi a fontos, az értékes.

Lelkes előadónk nagyon mélyen megmozgatott, reményteljes válaszokat kaptam - és szerintem mások is - a naponta felmerülő problémákra, kérdésekre.

 

 

Végül Berzéné Bezdán Erika őszinte, könnyekig megható bizonyságtétele következett.

Számomra alapot adott a következő kiscsoportos beszélgetéshez, hogy merjük elmondani gyengeségeinket, küzdelmeinket, fájdalmainkat, hisz ezzel azt érjük el, hogy másik embertársunk is könnyebben megnyíljon előttünk. Mert mi azt gondoljuk felületesen, a másiknál minden tökéletes, neki könnyű. Ez nagyrészt nem így van, sokszor a másiknak sokkal nagyobb a keresztje, mint nekem vagy neked.

 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. /Róm 8,28/

Végül a kiscsoportos beszélgetésre gyűltünk össze, ahol egy körbe ültünk. A mi vezetőnk Siteri Erika gyógypedagógus, a Református EGYMI vezetője volt. Nagyon egyszerűen, kedvesen vezetett bennünket a bemutatkozás után egy nagyon őszinte beszélgetésre. Többen hozzászóltak, közöttük én is. Megosztottuk egymással a nehézségeinket, és azt is, hogy ezek mire indítottak el bennünket, és miképp tudtuk meglátni az elsőre rossznak látszó dologban a jót. Jó volt érezni, hogy bár sok ember nem ismerte egymást személyesen, de éreztük, Istenben egyek vagyunk.

 

Az alkalom végén kedves gyülekezeti hölgykoszorú várt bennünket vendégségbe a gyülekezeti terembe.

Édes és sós finom falatok mellett szeretetteli, mosolygós, felszabadult beszélgetések alakultak ki.

 

A lelkes szervező csapat áldásos munkájáért hála és köszönet!


Írta: Szabóné Takács Éva

2023.11.08.