Mezőföldi Református Egyházmegye

Öltsétek fel az új embert - Ünnepi istentisztelet keretében november 21-én adták át a Móri Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsődét

2023-12-01 17:29:26 / Imre Enikő

Ünnepi istentisztelet keretében november 21-én adták át a Móri Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsődét. Az Országos Református Óvoda Program keretében megvalósult beruházás a Dunántúli Egyházkerületben a tizedik új óvodai intézmény. Az ünnepségen igét Steinbach József püspök hirdetett: „Öltsétek fel a krisztusi újat, levetve a régit". Köszöntötte az új intézményt Soltész Miklós államtitkár is.


 

Részletes beszámoló a tovább mögött olvasható.

 

A Perczel Mór utcában, a templom szomszédságában épülhetett fel a Móri Református Egyházközség fenntartásában működő Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsőde. Az Országos Református Óvoda Program keretében megvalósult 560 négyzetméteres épületben két óvodai és egy bölcsődei foglalkoztatót alakítottak ki. A kivitelezési munkák 2021. októberének végén kezdődtek, 2023. nyarán használatbavételi engedélyt kapott az intézmény, ami idén szeptemberben pedig megnyitotta kapuit. Helyet kapott az épületben egy 88 négyzetméteres többfunkciós tornaszoba, egy sószoba és logopédiai szoba, irodák, öltözők és tárgyaló, valamint melegítőkonyha is. Az épület mögött 1400 négyzetméteres parkosított óvodai és külön bölcsődei játszótér létesült, a hozzá tartozó udvari mosdókkal, játéktárolókkal.

Az új intézményért tartottak hálaadó istentiszteletet november 21-én a móri református templomban. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett" (Ef 4,23-24).

Nemcsak egy új épülettel, hanem új gyermekekkel, családokkal gazdagodott a Móri Református Egyházközség, és ezzel együtt új szolgálatot, felelősséget is kapott. A püspök hálával és köszönettel idézte fel, hogy a Dunántúli Református Egyházkerületben tíz új óvoda épülhetett kormányzati támogatással: „Ezzel közel nyolcszáz gyermekkel, így nyolcszáz családdal kerülhetünk kapcsolatba".
A gyermekekkel való szolgálathoz is szól Pál apostol üzenete: újuljatok meg egész valótokban. Steinbach József kiemelte, hogy az apostol nem a mai kor szerinti ideiglenes újról szól, hanem egy tartós, örökkévaló újról, amit egyedül az élő Isten szeretete, az Ővele való közösség adhat. Ennek a megtapasztalását a legkisebb korban lehet igazán elkezdeni: „Ezért áldott ez a feladat, amit ebben a tíz óvodában, így Móron is lehetőségként kaptunk az Úrtól".

Az apostol a megújulást az új ruha felöltésének képével ábrázolja, ami magában hordozza azt, hogy le kell venni a régit. Építően szólni, könyörületesen, szeretettel cselekedni, építeni és nem rombolni, életörömmel telinek lenni, másokat buzdítani - sorolt fel néhányat a püspök a krisztusi öltözet áldásaiból. „Felöltözni azt a Krisztust, aki kiformálódik bennünk e mennyei új által... Felölteni a krisztusi újat, ebben folyamatosan erősödni, ami azt jelenti, hogy tud bennünk gyönyörködni az Isten" - mondta kiemelve, hogy ezt a „krisztusi ruhát" gyermekkorban kell megvarrni és rájuk adni. Lehet, hogy lesz majd, amikor levetik, de biztos, hogy újra felöltik magukra, mert annak szépségét, amit itt megvarrtak nekik, azt sohasem fogják elfelejteni. Krisztus Evangéliuma megtartja, hordozza ezeknek a gyermekeknek az életét. Testükben, lelkükben óvja őket, hitet akar ajándékozni nekik, hogy boldog és teljes életet éljenek, hogy az életük egy pontján felragyogjon majd a Krisztus.

„Öltözzük fel a krisztusi újat! Áldott légy Urunk, hogy adtad nekünk ebben a minibölcsődében és óvodában is ezt a szolgálatot" - zárta igehirdetését Steinbach József.

Az istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Farkas Gergely, elnökségi tanácsos és Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző.

„Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja" (1Kor3,6-7). Veres Péter, a móri gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a vendégeket elmondva, hogy az új óvodával fontos mérföldkőhöz érkezett a gyülekezet. A beruházás ismertetése után köszönettel szólt Szőke Barnabás mezőörsi lelkipásztorról és a mezőörsi intézményekről, akik nagy segítséggel voltak a szakmai munkában.

Dr. Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka köszöntőjében azt emelte ki, hogy az intézmény névválasztása tisztelgés Ábrahám János, a város egykori lelkipásztora előtt, aki az idetelepített felvidéki és a móron élő helyi reformátusokat egy közösséggé kovácsolta. „Mi, reformátusok, és nyilvánvalóan a móri gyülekezet is, azért alapítunk iskolákat, óvodákat, minibölcsődéket, hogy kincseket adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk nekik az Isten igéjét" - mondta hozzátéve, hogy a megismerés mellett fontos a felismerés is, hogy egy az Isten, és annak az elismerése, hogy egyedül az Úristennél van a megoldás.

Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese úgy fogalmazott, hogy most már nem vendégségben vagyunk, nem megtűrtek, hanem a sajátunkban lehetünk. Pál apostolt hozva példának hívta fel a gyülekezet figyelmét, hogy amiként ő, úgy ők is fogadjanak mindenkit: „Tanítsatok az Istenről, Jézus Krisztusról most már nemcsak a templomban, de az óvodában és a minibölcsődében is, hogy megtanulják és megismerjék: van élő, gondviselő Isten, aki szereti az Ő alkotását, az embert, és mindent megtesz az ő boldogulásáért".

„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom." Nikovicsné Naszályi Orsolya, az intézmény vezetője elmondta, hogy ennek az örökérvényű igazságnak tükrében kezdték meg a munkát kilenc kollégával, 49 óvodással és hét minibölcsődés kisgyermekkel, valamint az ő családjaikkal. Nevelésük középpontjában református hitünk csírájának elültetése áll, kiegészítve az egészséges életmóddal és a zöld gondolkodásra neveléssel. „Hisszük és valljuk, hogy csak az embert egységben szemlélve érhetjük el célunkat, kisgyermekeink testi, lelki, szellemi optimális fejlődését" - mondta hozzátéve, hogy meleg fészket biztosítva támogatják a hozzájuk érkező kicsiket, a kellő időben pedig felkészülten fogják útjukra bocsátani őket.

Köszöntötte a gyülekezetet és az új intézményt Fenyves Péter polgármester és Törő Gábor országgyűlési képviselő.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik - utalva egy régi sírfeliratra - „engedték" megszületni gyermeküket. Elmondta, hogy a Református Óvoda Program és egyéb református óvodaépítéseknek köszönhetően országosan 71 intézmény épült vagy bővült. Ez 3200 férőhelyet jelent. Elismeréssel szólt a Dunántúli Református Egyházkerületről, ahol aktív részvétel volt az intézmények létrehozása terén.

Az óvodafejlesztés programja azért fontos, mert kereszténységünk értéke és kultúrája üzen társadalmunk mindennapjait meghatározó csodálatos tanokkal, erkölcsi tételekkel, hittel és lélekkel. Ezeket az értékeket azonban a teremtett világ elleni összeesküvés pusztítja és rombolja: „Pusztítja a magzatot, a csecsemőt, a családokat, a közösséget és ezeken keresztül a nemzetet is. Erre nekünk, keresztény embereknek válaszolni kell". Elmondta, hogy egy friss felmérés alapján a magyar emberek 89 százaléka fontosnak tartja a tízparancsolatot, ami arra bíztatja a kormányt, hogy tovább támogassák az egyházak törekvését. Beszédének végén az államtitkár bejelentette, hogy a móri református óvodához hasonlóan fog megvalósulni a bakonycsernyei evangélikus óvoda is.

Az ünnepség után már az óvoda épülete előtt vágták át a nemzeti színű szalagot, átadva ezzel hivatalosan is az Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsődét. Ezt követően a vendégek bejárhatták és megtekinthették az intézményt.