Mezőföldi Református Egyházmegye

Az élő Ige csodája - Beszámoló a Székesfehérvár Budai úti gyülekezeti házban tartott előadássorozatról

2024-05-03 10:20:52 / Imre Enikő

A Székesfehérvári Budai Úti Református Gyülekezetben négyrészes előadássorozatot tartottak az Élő Ige Éve tematikus évhez kapcsolódva. Az április 21-24. közötti sorozat második alkalmán Steinbach József püspök arról szólt, hogy mitől lesz élővé és hatóvá Isten Igéje, és milyen csodát tesz a megelevenedett betű az Úr Szentlelke által bennünk.


A teljes beszámoló a tovább mögött olvasható.

 

 

Dunántúl legnagyobb református közössége található Székesfehérváron, ahol idén egész évben arra emlékeznek, hogy 200 éve vannak jelen a városban. A jubileumi év alkalmából ünnepségeket, koncerteket, különböző közösségi eseményeket tartanak a megyeszékhely mindkét gyülekezetében.

Ebbe a sorba csatlakozott az a bibliai előadássorozat, aminek a témáját az élő Ige tematikus év adta. A Budai Úti Református Gyülekezet templomában négy este hangzottak el hitmélyítő előadások. A programsorozat első estéjén Dr. Németh Tamás „Én, az Úr, vagyok a te Istened" címmel adott előadást.
A második este Steinbach József püspök volt a vendég. Ő az élő Ige csodájáról szólt.

Berze János lelkipásztor köszöntése után a gyülekezet Igére Hangolva zenekara hangolt rá a témára.

A püspök az élő Ige csodájáról a tematikus év vezérigéje alapján szólt a szépszámú közönségnek: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid 4,12) Isten igéje úgy élő és ható, hogy rendet teremt ebben a világban. Kizárja azt, ami Istennek nem tetsző, amely nem az életet, üdvösséget és az ember javát szolgálja. Kizárólag azt támogatja, amely az új életet és az örök életet teljesíti ki bennünk, közöttünk és általunk.

A püspök néhány aspektusát vázolta fel annak, hogy mitől lesz élővé és hatóvá az Ige:
-Az Ige alanya és tárgya a feltámadott, élő Jézus Krisztus, ha Őróla szól az igehirdetés, akkor tapasztalhatjuk meg, Isten igéje élő és ható.
-Az élő Ige csodája, hogy amit egykor leírtak, az a Szentlélek által itt és most megelevenedik és megszólít: tanít, int, vígasztal és hitre hív.
-Isten igéjének hirdetése Isten beszéde. Átéljük azt a csodát a Szentlélek által, hogy a gyarló emberen keresztül Isten szólít meg.
-Az Ige attól élő, hogy Isten egy, örök élő Isten. Az élő Isten szava csakis élő szó lehet, aki a szólás után cselekszik is. Az Ő szava szabadító tett, ami mindannyiunk szolgálatára vigasztalás, erőt, biztatást ad. Ezért az Ige szolgálata nem hiábavaló, az Ige munkál bennünk, munkál közöttünk, általunk!
Előadása második részében az élő Ige csodájából kiindulva az élő kegyesség csodájára mutatott rá: „Az élő Ige csodáját csak akkor élhetjük át, ha rendszeres kegyességünk van; igeolvasás, imádság, közösség, szolgálat." Steinbach József mindegyik kegyességről egészen konkrét gyakorlati útmutatással szólt a jelenlévőkhöz.

A püspök arról is szólt, hogy ahhoz, hogy az igehirdetés által megelevenedjen az ige ható csodája, mind az igehallgatónak, mind az igehirdetőnek készülnie kell: „Ez egy gyönyörű tudatos munka, hogy a dialógus, „trialógus" az Ige jelenlétével létrejöjjön, és átéljük az élő Ige csodáját az istentiszteleten".
A közel egy órás előadás végén Steinbach József elmondta, hogy református egyházunkat Isten Igéje kapcsolja össze, ez a mi egységünknek az egyetlen forrása. Ezért is fontos az idei tematikus év. Imádkozzunk azért, hogy az egyház tudjon visszatérni a legfontosabb feladatához, Isten igéjének hirdetéséhez, ami a lelkipásztorok elsődleges szolgálata is kell, hogy legyen.
„Az élő Ige üzenete az élő Jézus Krisztus: Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket! Megszólítani azokat is, akik közömbösek, akik mást gondolnak a világról, mint mi" - zárta előadását Steinbach József.

Az előadássorozat harmadik alkalmán Dr. Szabó István "Hathatós ige", a záró összejövetelen Dr. Márkus Mihály "Történelemformáló nagy igék" címen tartott előadást.