Mezőföldi Református Egyházmegye

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” (Róm 12,15) - Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat

2024-05-17 19:39:54 / Imre Enikő

Megújult a DRESSZ, a Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat. Az egyházkerület által fenntartott szolgálat azoknak szól, akiknek szükségük van arra, hogy melléjük álljon valaki, ha olyan nehézségbe, lelki gondba ütköznek, amit egyedül, a baráti vagy a gyülekezeti közösségben nem tudnak megoldani. Itt szakemberek segítik megtalálni a saját útjukat, ami a megoldás felé visz. A DRESSZ vezetőjével, Szépné Czippán Noémi lelkipásztorral, mentálhigiénés lelkigondozóval beszélgettünk a szolgálat egy műhelyalkalma előtt.


 

Részletek a tovább mögött.

Hogyan vezetett az útja a szolgálat vezetésére?

A Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat (DRESSZ) több évvel ezelőtt sokkal szélesebb körű elképzeléssel indult. Dr. Kocsev Miklós vezetésével egy lelki és életvezetési segítő- és tanácsadó szolgálat kívánt lenni. Az elképzelésük nem tudott úgy kiteljesedni, ahogy szerették volna.
Mentálhigiénés és lelkigondozói képzést kaptam a Semmelweis Egyetemen, ott és aztán a lelkész társakkal is beszélgetve alakult ki bennem az a kép, hogy óriási igény van arra, hogy a lelkészek lelkigondozói támogatást kapjanak, valamint, hogy a megszerzett lelkigondozói tudásukkal, a végzett szakemberek szolgálni tudjanak másoknak. Így kerestem meg Steinbach József püspök urat, hogy nagyon szívesen segítenék ezen a téren.
Itt ért össze a két dolog, megkeresésemre püspök úr megbízott a DRESSZ újraszervezésével. Szakács Gergő és Fodorné Ráskó Éva lelkipásztorokkal közösen kezdtük el a tervezést, Évának aztán a családi dolgai miatt hátra kellett lépnie. Mára eljutottunk odáig, hogy kialakult egy koordinátori csapat: Fazekas Krisztián Árpád, Ferentzi Sándor, Ujvári Sándor Csaba, Szakács Gergely, Szépné Czippán Noémi, Závodi Zsuzsanna, az egyházkerület minden egyházmegyéjéből egy-egy munkatárs, s csatlakoztak hozzánk többen. Lelkigondozók közössége vagyunk, Dunántúlon szolgáló lelkipásztorok, akik lelkigondozói képesítést is szereztünk. Folyamatosan képezzük magunkat annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni a hozzánk fordulóknak.

Szakmai tanácsadással foglalkoznak, vagy több ennél?

Több. Minden lelkipásztor tanul lelkigondozást. Akik viszont a DRESSZ-ben szolgálnak, ők úgy érezték, hogy ez kevés, nem tudnak eleget tenni, hatékonyan segíteni vele, ezért bővítették tudásukat szakirányú egyetemi képzéssel. Ezzel a tudással segítünk - akár közösen gondolkodva - a lelkipásztortestvéreknek: ha elakadnak valamiben, hogyan lehet továbblépni. De nemcsak tanácsért kereshetnek bennünket, hanem delegálhatják hozzánk a lelkipásztorok az olyan eseteket, amivel nem tudnak megküzdeni, aminek a megoldása túlmutat rajtuk.
Van egy honlapunk (www.dresssz.hu), ott megtalálhatóak a lelki gondozók, akiket közvetlenül is el lehet érni. Egyelőre csak email formájában, a továbbiak még kidolgozás alatt vannak. Elkezdődhet tehát online módon is a lelki gondozás, ami aztán személyes találkozással is folytatódhat.

 

 

A DRESSZ vezérigéje: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!" (Róm 12,15). Változtak-e az együtt örülés/sírás módszerei, illetve mik azok a lelki gondok, amikkel aktuálisan megkeresik a szolgálatot?

A módszer az odafigyelés, a megértés, a nyitottság... Az aktuálisnak nevezett gondok állandóak, ugyanazok kísérik végig bármely nemzedéket. Ilyen például a gyász, aminek a feldolgozása, megküzdése sokat változott, hiszen nagyon eltávolodtunk az elmúlástól, haláltól - félünk is tőle. Vannak benne változások, más hangsúlyok - napjainkban például nagyon sok kapcsolati nehézség alakul ki - de alapvetően hasonló problémákkal küzdünk, mint elődeink.  Úgy gondolom azonban, hogy kevésbé vannak felvértezve az emberek az ezekkel való megküzdésekre, ezért jó, ha támogatást találnak nálunk.

 

Fordulhatnak hozzánk a Dunántúli Református Egyházkerület területén élők közül azok, akiket veszteség, gyász, fájdalom, keserűség, konfliktusok, nehézségek érik, elhagyatottság, elutasítottság, magány, elveszettség, meg nem értettség érzése, valamilyen megoldhatatlannak tűnő probléma gyötri és úgy érzi, nem tudják egyedül megoldani. Amikor az élet túl sok vagy éppen túl kevés.

 

 

Pluszt ad a hívő segítségnyújtás? A hívő életnek is lehetnek megingásai lelki téren?

A személyes gondozás alatt, a beszélgetés folyamatában nem feltétlenül kerül elő direktbe a hit, az Isten-kapcsolat. Mindig azzal dolgozunk, amit magával hoz a hozzánk forduló. Ami többlet, az az, hogy a lelkigondozó mindennapos kapcsolatban van Istennel, és a hozzá fordulót, az ő problémáját imádságban hordozza. Ez egy nagyon nagy pluszt ad: valaki imádkozik értem. Ha nem mondom is ki direktbe, de ott van egy nagyon erős háttér, hogy Isten szeretetében, jelenlétében történik minden.

 

Mindannyian küzdünk belső problémákkal, a hívő életnek is vannak nehézségei. Az imádságon túl, vagy éppen arra feleletként tud nálunk segítséget kapni az, aki elakad az ilyen terhelt időszakokban. Már eleve az is segítség, hogy van, aki meghallgatja, van, aki előtt el lehet mondani a problémát, hogy kimondhatja, megfogalmazhatja azt. Nálunk fontos a bizalmi légkör, a titoktartás, ami elhangzik, az ott marad közöttünk. Ha úgy szeretné, akkor az sem derül ki, hogy lelkigondozóhoz jár. Kimondani már segítség! Akár azt is, ha valami negatív élmény miatt meginog a hitében, ha nem érti, hogy ezt miért így adta Isten, miért alakult ez így az életében. Kimondják valakinek, aki figyel rájuk, aki nyitott és nem ítélkezik. Kap egyfajta visszajelzést, ami aztán további gondolkozásra indít.

Most egy műhelymunka előtt beszélgetünk, a közelmúltban pedig egy konferenciáról számoltunk be. Milyen programokat szerveznek, kiknek szólnak ezek?

A konferenciák nyitottak, bármely lelkipásztor testvérünket várjuk, aki szeretne fejlődni a lelkigondozás terén. Olyan előadások hangzanak el, amik tágítják az ismeretanyagot, de amikhez nem szükséges alapképzettség.
A maihoz hasonló összejövetelek kifejezetten műhelyalkalmak, ahol az Istenre figyelés, a közösségünk erősítése mellett cél a szakmai fejlődés. Ilyenkor egy-egy adott témát dolgozunk fel behatóbban.
Szeretettel várjuk azokat a lelkigondozókat, akik szívesen csatlakoznának szolgálatunkhoz, ahol jó lenni és lehet szakmailag fejlődni. Bátorítjuk azokat, akiknek nehézségük, elakadásuk van az életükben, keressenek bátran bennünket.