Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Beszámoló az Egyházmegyei Női Csendesnapról - Ujváriné Császár Boglárka írása

Imre Enikő / 2023-11-16 10:13:59

A hit győzelmével élni


Nagyon áldott alkalmon vehettek részt azok a nőtestvérek és érdeklődők, akik eljöttek október 28-án a székesfehérvári Budai úti gyülekezetbe a Mezőföldi Református Egyházmegye Női Konferenciájára. A csendesnap nagy várakozást keltő címe a következő volt: „Miért engedi Isten?! - Nehézségek az életünkben".

 

A regisztrációnál kedves kis ajándékok várták az érkezőket, majd 9 órától dicsőítés következett. A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet Igére hangolva zenekara végezte Ludvigné Izsay Szilvia lelkipásztor vezetésével, gyönyörű énekekkel emelve a lelkünket közelebb az Úrhoz. Ezt követően a házigazda lelkészfeleség, az alkalom főszervezője, Berzéné Bezdán Erika köszöntötte a megjelenteket, akik több mint 160-an voltak. Berze János lelkipásztor a következő igét emelte ki köszöntőjében: „Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róm 8:27-28). Ady Endre Imádság háború után című verse is elhangzott Tóthné Thurnay Katalin tolmácsolásában.

 

Az áhítatot Gállné Medveczky Borbála iszkaszentgyörgyi lelkipásztor tartotta a következő ige alapján: „A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el..." (Ézs 42:3). A lelkészasszony arról beszélt, hogy jellemzően egyből menekülni szeretnénk az adott nehézségből, pedig lehet, hogy időnként érdemes együtt lenni vele, megnézni közelről. A mélyre evezni, ahogy Jézus is kérte Pétert - ahol megtapasztalhatjuk a csodát. A megrepedt nádszál és a füstölgő mécses értéktelennek tűnnek, de Jézus számára nem azok! Ő az ilyen emberi életekért jött! Ma is képes új életet teremteni, helyre tud bennünket is állítani. Jézus óta nincs kettétört élet, amit ne lehetne összeforrasztani! Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeltük, de Isten tudja, mire van szükségünk, és mit miért tesz. A lelkipásztor Bódás János Valahol ki van jelölve helyed című versét idézte áhítata végén, amely az igei vigasztalás mellett választ adhat kínzó kérdéseinkre.

 

Az áhítat után következett az előadás, amelyet P. Tóthné Szakács Zita nyugalmazott lelkipásztor, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnöke, a Dunántúli Kerületi Nőszövetség elnöke tartott. „Miért engedi Isten?!" - az emberek nagyon sokszor teszik fel ezt a kérdést. Az előadó leszögezi: nem mindent enged az Isten, de mivel szabad akaratunk van, eldönthetjük, hogy Rá hallgatunk-e vagy a kísértőre. Így sok mindenben Isten ellen cselekszünk. Inkább azt a kérdést kellene feltennünk, hogy miért is kérdezünk mi ilyeneket. Istennek a terve és az útja olykor egészen más, mint amit mi elképzeltünk.

 

Jézus mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem." (Lk 9:23) Ő soha nem mondta, hogy nem lesz nehézségünk az életben. Sőt Ő is felvette a maga keresztjét: emberré lett értünk, és vállalta a kereszthalált. Mi sokszor nem Isten célját akarjuk teljesíteni, hanem a magunkét. Nagyon fontos a közösség ereje: Istennel és a testvérekkel való közösség, amelyben megoszthatjuk egymással a gondjainkat. Ha megtanuljuk meghallgatni a másikat, azt is felismerhetjük, hogy nem a mi bajunk a legnagyobb - így fel tudjuk vállalni a magunk keresztjét. „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6:2). De ugyanakkor: ki-ki a maga terhét hordozza. Nem a másik emberre kell rázúdítanunk a nehézségünket, hanem Krisztus keresztjénél letennünk. És imádkoznunk kell egymásért.

 

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek." (Mt 11:29) Aki szelíd, az belesimul Isten tenyerébe, az Ő akaratát keresi. Az alázatos ember Isten előtt alázatos, nem alázatoskodó. Az előadó Jób, József és Pál apostol példáját is kiemelte. Mi sokszor a pillanat nyűge alatt képtelenek vagyunk távlatokban gondolkodni. Pál apostollal kapcsolatban olvashatjuk, hogy tövis adatott a testébe. „Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: »Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.« Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem." (2Kor 12:8-9)

 

Szabó Dezső korábbi kálozi lelkipásztor mondta: „Azért kaptuk a hitünket, hogy úrrá legyünk a körülményeken, s ne a körülmények legyenek úrrá rajtunk". Centrumváltásra van szükségünk: ne az „én" legyen a középpontban, mert akkor önmagunkkal vagyunk tele - Jézus Krisztus legyen a középpontban! Ha csak a panaszáradat folyik belőlünk, akkor nem történt meg a centrumváltás. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj." (Lk 6:45b) Milyen istenképünk van? Lássuk meg, hogy Isten ma is élő Úr, akinek hatalma van mindent megtenni ezen a földön! Milyen istenfélelem fogalmunk van? Ne attól féljünk, hogy megver bennünket az Isten, hanem arra kérjük az Urat, hogy segítsen, hogy meg ne bántsuk és meg ne szomorítsuk Őt. Isten akarata hogyan érvényesül bennünk, általunk? Hagyjuk, hogy átformáljon bennünket, hogy ezáltal másokat is Isten jelenlétébe tudjunk hívni! „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt..." (Fil 4:6) Szabad kérni Istentől, sőt kérjünk is, de elsősorban a hála legyen meg bennünk - utána már jobban láthatjuk, mik a fontos kéréseink, amelyek az Ő akaratával egyeznek.

 

Mivel Jézus Krisztus legyőzte a halált, így innen szemlélhetjük az életünket. Nem mi vagyunk a győzedelmesek. Akkor nincs is önerő? De igen: az az önerő, amit onnan felülről kapunk.

 

Mindezek után P. Tóthné Szakács Zita bizonyságot tett arról, hogy az ő életének nehézségeiben (férje betegsége, parókiatűz) hogyan tapasztalta meg Isten áldásait, mi módon tudott a hit győzelmével élni ő és családja a mindennapokban.

 

A tartalmas és mély mondanivalójú előadást követő szünet után újra dicsőíthettük Istent énekszóval, majd Berzéné Bezdán Erika is csodálatos bizonyságot tett arról, hogyan vezette és áldotta meg őt Isten két nagyon nehéz helyzetben. A közös együttlét végén az egyházmegye minden gyülekezete igei áldást kapott.

 

A csoportbeszélgetések korosztályonként zajlottak, amelyeknek során a résztvevőknek lehetősége volt még jobban elmélyülni a témában, és személyes megosztások által épülni Isten és a testvérek jelenlétében. Istennek legyen hála ezekért az áldott beszélgetésekért is!

 

Végül ebédközösséggel zártuk a napot.

 

Köszönet a szervezőknek, a szolgálóknak, és legelsősorban hála az Úrnak, aki megadta nekünk a Vele és az egymással való találkozás örömét!

 

Ujváriné Császár Boglárka


tovább

Egyházmegyei Női Csendesnap a nehézségekről Székesfehérváron a Budai úti református gyülekezetben - beszámoló és videó

Imre Enikő / 2023-11-03 16:25:52

P. Tóthné Szakács Zita nyugalmazott lelkésznő, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökének, a Dunántúli Kerületi Nőszövetség elnökének előadásával kezdődött el szombaton reggel a Mezőföldi Református Egyházmegyei Női Konferencia.

Részletek a tovább mögött.

tovább

Lelkiség a presbitériumban 2 – az MRPSZ 2023. Őszi Hétvégéje

Imre Enikő / 2023-10-24 11:47:36

Időpont: 2023. november 10-12. (Péntek-Vasárnap)

 

Helyszín: SDG Konferencia Központ - 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41.

 

Részvételi díj 32.000 Ft fő/2 éj (IFA-val együtt)   
MRPSZ tagoknak 50%-os kedvezménnyel

 

Oszd meg a lehetőséget presbiter-társaiddal, és gyertek együtt - a házastársakat is szeretettel várjuk!

 

Program és jelentkezési lap - nyomtatható formában innen elérhető


A részvételi szándékot ezen az oldalon kérjük jelezni: MRPSZ Őszi Hétvégéje (google.com)


Az esemény második napján, november 11-én (szombaton) találkozhatunk a helyszínen a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat kiadványaival, amelyeket kedvezményesen vásárolhatunk meg.


PROGRAM


PÉNTEK:

16:00-17:30     Érkezés

18:00-18:45     Vacsora

19:00-19:15     Elnöki köszöntő

19:15-20:30     Esti alkalom: dicsőítés, bizonyságtétel, áhítat - igét hirdet Lovas András lelkész, egyházkerületi missziói referens

20:30-21:30     Fakultatív beszélgetés_01 (MRPSZ aktualitások)

 


SZOMBAT:

07:30-08:00     Anna imaóra - vezetett közös imádság

08:00-08:45     Reggeli

09:00-10:30     előadás: „Imádságos élet_01" (Szabóné dr. László Lilla lelkész)

10:30-11:00     szünet

11:00-12:30     az előadás kiscsoportos feldolgozása_01

12:30-13:00     Ebéd

13:00-15:00     Szabadfoglalkozás

15:00-16:00     előadás: „Imádságos élet_02" (Szabóné dr. László Lilla lelkész)

16:00-17:00     az előadás kiscsoportos feldolgozása_02

17:00-18:00     szünet

18:00-18:45     Vacsora

19:00-19:15     Elnöki napzáró

19:15-20:30     Esti alkalom: dicsőítés, bizonyságtétel, áhítat - igét hirdet ifj. Márkus Mihály esperes - Pápai Egyházmegye

20:30-21:30     Fakultatív beszélgetés_02 (MRPSZ aktualitások)

 


VASÁRNAP:

08:00-08:30     Reggeli

08:30-09:15     Összegzés (kiscsoportok és „egy mondat, amit hazaviszek)

09:15-10:45     Imaséta

11:00-12:00     Úrvacsorás istentisztelet

12:30-13:15     Ebéd

13:15-               Elutazás

 


A részvételi szándékot ezen az oldalon kérjük jelezni: MRPSZ Őszi Hétvégéje (google.com)


tovább

Beszámoló a MERIT-ről

Imre Enikő / 2023-10-20 16:21:46

Mezőföldi Ref. Ifjúsági Találkozó (MERIT) Soponyán - két szemszögből

 

Évek óta játunk már ikertesómmal a soponyai MERIT-re és mint mindig, most is nagyon jó hangulatban telt. A társaság jókedve mindig felvidít és sokkal nyíltabbnak érzem magam, ami szerintem a jó társaságnak köszönhető.

 

Szokásosan voltak ismerkedős-játékos programok, amik véleményem szerint csak fokozták a vidámságot. Az előadások mindig nagyon érdekesek, így természetesen most is azok voltak. Kifejezetten tetszett, hogy idén a fiatalabb korosztály is kapott szereplési lehetőséget saját tapasztalataik és történeteik megosztásával. De a kedvencem az, amikor együtt énekel mindenki. Jó hallgatni, ahogy olyan sok ember egyszerre énekel, hangszeres kísérettel ifjúsági énekeket. És természetesen a palacsinta sem maradhat ki, az mindig nagyon finom és elmaradhatatlan része az eseménynek! Remélem, hogy még sok lehetőségem lesz megtapasztalni, milyen örömmel és jókedvvel állnak hozzá ezekhez az eseményekhez fiatalok és lélekben fiatalok egyaránt!

 

Kispéter Virág és Lilla

 

 

2023. október 7-én szombaton délután a soponyai református templomkertbe a mezőföldi református gyülekezetek ifjai érkeztek. Hála Istennek gyönyörű, meleg őszi időben lehettünk együtt több mint 70-en. A házigazda soponyai fiatalok mellett a csőszi, dégi, fehérvárcsurgói, kálozi, kislángi, mátyásdombi, sáregresi és székesfehérvári budai úti gyülekezetből voltak fiatalok.

 

Az alkalom elején a házigazda, Kovács Csiba Krisztina soponyai lelkész köszöntötte a résztvevőket. Majd a verőfényes napsütésben a templomkertben  jókedvűen játszottak együtt a fiatalok Deák Péter csőszi lelkész vezetésével. A vidám, önfeledt hangulatú játékok segítettek az ismerkedésben és az egymásra hangolódásban. A zenei szolgálatot a közös soponyai-kislángi református ifjúsági énekcsoport, a „Templom Hangjai" vezette a hangszeresek: Godó István, Kovács Kincső és Vollár Tamás vezetésével. Majd Imre Bálint, a Mezőföldi Egyházmegye esperese hirdette Isten szavát a fiatalok nyelvén, szívhez szóló üzenetet helyezett az ifjak szívére.

 

Egy rövid szünet után Szabó J. Róbert, Veszprémi Egyházmegye esperese előadásával folytatódott a program. Nagytiszteletű Úr arról tett beszélt a fiataloknak, hogy mennyi mindent kapunk a Jézus Krisztusba vetett személyes hitünk által. Érdekes, különleges előadását humorral, személyes hitéből fakadó bizonyságtételekkel fűszerezte. Mindent fiatalt mélyen megérintettek és elgondolkodtattak őszinte szavai.

 

Ezt követően személyes bizonyságtétel következett a fehérvárcsurgói egyetemista Márton Pétertől, aki a pályaválasztással kapcsolatban beszélt arról, hogyan tapasztalta meg Isten segítségét ill. a mindennapokban hogyan éli meg fiatal keresztyénként a hitét. Majd Deák Péter lelkipásztor a REFISZ (Ref. Fiatalok Szövetsége) nyári táborait, programjait ismertette a fiatalokkal. A kislángi egyetemista, Mészáros Márk a 2022-es pápai REND-ről, az ott végzett önkéntes szolgálatáról  számolt be és végül a mátyásdombi, de a pápai ref. gimnáziumban tanuló Besenyei Boglárka iskolai életéről és a balatonfenyvesei egyházkerületi ifjúsági táborokról, a megtapasztalt áldásokról beszélt kortársainak.

 

A program szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetésekkel ért véget. A soponyai-kislángi-mátyásdombi gyülekezet tagjai látták vendégül a fiatalokat szendviccsel, rengeteg palacsintával és finom italokkal. Hálás szívvel köszönjük a rengeteg önzetlen szolgálatot, a személyes bizonyságtételeket, a segítő kezeket. Legfőképpen az Úristennek köszönjük a találkozó minden áldását. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a Dicsőség!

 

Kovács Csiba Krisztina lelkipásztor

 

tovább

Izmindi Sára laudációja a Zsindelyné Tüdős Klára díhoz - Szeretettel gratulálunk a díjhoz

Imre Enikő / 2023-10-19 18:13:53

Izmindi Sára

1966. június 19-én született Móron. Felmenői anyai ágon Felvidékről származnak, családi neve török eredetű. Sokfajta vér csörgedezik ereiben, de nyitottsága, emberszeretete nem ebből származik első renden. Szülei, nagyszülei hívő keresztyén emberként nemcsak jó templomba járók voltak, hanem a gyülekezet szolgáló közösségének aktív tagjai. Mindig számíthatott a mindenkori lelkipásztor a segítségükre, bölcs tanácsukra. Édesapja presbiterként, édesanyja a nőszövetség vezetőségi tagjaként szolgált a móri gyülekezetben.


Iskoláit Móron végezte, majd a Pető intézetben dolgozott. 1990. szeptembere óta gyülekezeti munkatársként nemcsak az adminisztrációért felelős, kiemelkedő a gyermekek között végzett szolgálata hitoktatóként. Nagyon szeretik nem csupán a gyermekek, hanem a szülők és pedagógustársai is. Magatartásában tetten érhető annak az Igének a megélése, mely a Filippi levél 2 részéből így szól: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is."


A Móri Református Nőszövetségnek alapító tagja. Édesanyjától „megörökölte" a pénztárosi tisztséget, lelkiismeretesen kezelve a gyülekezeti nőszövetség vagyonát, melyről minden évben nemcsak a nőszövetségnek adott számot, hanem a lelkipásztornak és a presbitériumnak is, hiszen átfutó tételként mindig szerepelt a gyülekezeti elszámolásban is. Nem egyszer egy kisebb gyülekezet pénzforgalmát tette ki a nőszövetség szolgálata, bizonyítva ezzel, hogy nemcsak a missziót, de a diakóniát is komolyan gyakorló tagjai vannak. Számtalan alkalommal adta jelét, hogy a holland és német testvérgyülekezet, valamint a határon túli nőszövetségek tagjaival is nem csak könnyen teremtett kapcsolatot, hanem ezeknek a kapcsolatoknak szorgalmazója,ápolója volt.


Az országos nőszövetséget pénztárosi tudásával szolgálta 2014 óta, precízen, pontosan, naprakészen vezette a pénztárkönyvet, s szolgálatkészen adott tájékoztatást mindig, minden kérdezőnek. A Felügyelő Bizottság elnökének, Hunyadi-Ragány Juliannának utasításait, tanácsait megfogadva, segítette a pályázati elszámolásainkat is. Sok konferencián részt vett, nemcsak az országos nőszövetség szervezésében, de határon túl és a mi négy kerületünkben is. Fordulhattak hozzá a testvérek tagdíjak és adományok befizetésével. Szolgálatát, a nyáron adta át utódjának.


Sára hálás szívű ember, aki sosem felejti el mások figyelmét is felhívni az Isten iránti hálára. Mi pedig hálásak vagyunk Istennek az Ő szolgálatáért!


A Dunántúli Református Nőszövetségek nevében a kerület vezetősége jó szívvel ajánlotta Őt a Zsindelyné Tüdős Klára díjra 2023-ban.


Budapest- Mór 2023. október 14.                             P.Tóthné Szakács Zita kerületi elnök

tovább

Az Országos Óvoda Program dunántúli zárókisfilmje

Imre Enikő / 2023-10-18 18:39:05

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 2018-ban indult útjára, eredményeképpen hazánkban 66 beruházás valósult meg, közülük 46 helyszínen épült új intézmény, 18 helyszínen már meglévő épület felújítása, korszerűsítése történt meg, több helyszínen pedig az eszközpark cserélődött. A Dunántúli Református Egyházkerületben 10 projekt valósult meg, hat új óvoda épült, négy intézmény pedig felújításra, bővítésre került.

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4iXsuK4sEM&t=282s


 

 


tovább