Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Mindig Isten Igéje áll a középpontban - Beszélgetés Mayerné Pátkai Tündével, a Dunántúli Ref. Nőszövetség megválasztott elnökével

Imre Enikő / 2024-05-03 10:14:34

Februárban tisztújítás volt a Dunántúli Református Nőszövetségben. Az új elnökség és a gyülekezeti nőszövetségek elnökei, országos és kerületi küldöttei április 13-án, Pápán tartottak konferenciát. A tanácskozást követően beszélgettünk Mayerné Pátkai Tündével, a megválasztott elnökkel a szövetség jelenéről és terveikről.


A teljes beszélgetés a tovább mögött olvasható.

tovább

FELHÍVÁS: Drogprevenció felnőtteknek

Imre Enikő / 2024-05-03 10:02:14

tovább

Beszámoló Mészáros János Elek koncertjéről, melyet a polgárdi református templomban tartottak április 27-én

Imre Enikő / 2024-05-03 09:53:45

A Polgárdi Református templomban április 27-én Mészáros János Elek, a 2012. évi Csillag születik televiziós tehetségkutató verseny győztese adott másfél órás koncertet.
Az alkalom nem csak egy koncert volt, hisz a református hitben élőpresbiter magánénekes a gyönyörű hangon énekelt dalok, nóták mellett bizonyságot tett Istenbe vetett hitéről is.
Az énekszámok között beszélt arról, hogy Isten mennyire szereti az embert és arra vár, hogy mi ezt felismerjük és megértsük.
A népes közönség könnyeivel küzdve hallgatta a Művész urat, amikor a hazaszeretetről énekelt.
Mindannyiunk számára egy örökre beivódó élmény maradt ez a délután.


Fülöp Károlyné

 

tovább

Jubileumi REND lesz Tatán 2024.június 21-23. között

Imre Enikő / 2024-04-29 15:31:44

 

A tizedik Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválra, a REND-re készül a dunántúli egyházkerület a 2024. június 21-23-i hétvégén. Idén Tatán, a felső tatai részen szervezik meg a találkozót. Több ezer résztvevőt várnak a fesztivál három napjára, amely egyszersmind arra is szolgál, hogy a Dunántúl kálvinistái egymás hite által erősödjenek identitásukban. Az idei fesztivál témája: „Élni jó!"

 

„Szeretnénk közösen gondolkozni arról, mit üzen Isten Igéje a mi életünkről. Hogyan élhetjük meg, hogy élni valóban jó. Ezért is hívunk meg több előadót, akik körüljárják a fenti kérdést. Beszélnek arról, hogy hogyan jó élni és meddig tart az élet, mik a lelki erőforrásaink, hogyan segíthetjük a teremtés védelmével, hogy sokáig lehessen jó ez az élet. Reméljük, hogy a találkozó hozzásegít minden résztvevőt ahhoz, hogy ne csak halljon arról, mit jelent, ez a „jó élet", hanem hogy megélhesse a dunántúli reformátusok nagy családjában, milyen csodálatos ehhez a közösséghez tartozni" - olvasható a REND honlapján, ahol minden fontos információ megtalálható az eseménnyel kapcsolatban."

tovább

Gyászhír: Elhunyt Dr. Huszár Pál (1941-2024)

Imre Enikő / 2024-04-29 15:22:55

 

Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át volt főgondnoka, és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgált zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházköszég presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár hazatért Megváltó Urához.

 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézsaiás 43,1)

 

A mai napon, 2024. április 28-án, a vasárnapi istentisztelet után kaptuk a hírt, hogy mindannyiónk Pali Bácsiját hazahívta az Úr.

 

Az általa hívő bizonyossággal olyan gyakran idézett, fenti Ige jutott eszünkbe azonnal. Milyen vigasztalóan ragyog fel ez a gyönyörű Ige most is előttünk, amely elvesz minden félelmet és megváltó szeretetével átöleli életünket, hiszen csakis az a mi vigasztalásunk, hogy életünkben és halálunkban az Úréi vagyunk (Róma 14,8); és az Ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket (Róma 8,38-39).

 

Ezzel a bizonyossággal adunk hálát dr. Huszár Pál testvérünk életéért, mindazért, amit az Úr általa elvégzett közöttünk szeretett egyházunkban, az Isten országának építésében.

 

A temetési istentisztelet időpontjáról hamarosan hírt adunk.

 

Alább a nemrégiben készült életinterjúval emlékezünk rá, az örök életbe vetett boldog reménységgel.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége, Vezetése és Esperes-Főgondnoki Kara nevében,
Steinbach József püspök

___

Dr. Huszár Pál 1941. júniusában született Várpalotán. Édesapja korai elvesztése után édesanyja nevelte nagy szeretetben öt testvérével. A gyermekkor meghatározó személye volt számára lelkipásztora, főtiszteletű Dr. Fejes Sándor, aki nagyban hozzájárult reformátussá, magyarrá és értelmiségivé való neveléséhez.

 

Tanulmányai során pedagógusi diplomát szerzett a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és többféle nyelvi szakon. Szülővárosában tanított a Thuri György Gimnáziumban huszonnyolc éven át. Részt vett a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének megszervezésében. Utolsó éveiig tanított a Pápai Református Teológiai Akadémián.

 

Dr. Huszár Pál 12 éven át (2009. és 2021. között) volt a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke is.

 

Szolgálata alatt a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház utazó nagykövetévé lett, számos helyen tett látogatást az elszakított, de hitben el nem szakítható magyaroknál. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, többek között a Károli Gáspár-díjjal, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével, Pro Pannonia Reformata-díjjal.

https://www.youtube.com/watch?v=zVRc8K0xa_8 tovább

Beszámoló: A lelkigondozói konferenciáról

Imre Enikő / 2024-04-29 15:20:38

Találkozás. Talán ebben az egy szóban lehet leginkább összefoglalni azt, ami április 15-én, Veszprémben történt. Itt tartottuk ugyanis a Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat (DRESSZ) konferenciáját.

 

Találkozhattunk egymással sokan azok közül, akiknek szívügye a pasztoráció, huszonkét lelkipásztor - akiknek kb. fele lelkigondozói végzettséggel is rendelkezik. Nagy öröm volt ennyi testvérrel a közösen gondolkodni, együtt tanulni, fejlődni.

Závodi Zsuzsanna, helyi lelkipásztor, a DRESSZ Veszprémi Egyházmegyei koordinátora tartotta az áhítatot, melyben Istenünk igéjével találkozhattunk, közösen imádkozhattunk.

 

Előadóink magas színvonalúan vezették az interaktív tanulási, közös gondolkodási folyamatunkat. Fekete Márton 'A spiritualitás eszköze vagy közege a lelkigondozásnak?' címmel vitt előre bennünket a lelkigondozás, lelkivezetés és szupervízió hármasának jobb megtérésében. Mucsi Zsófia word cafe módszerével vont be bennünket 'A lelkigondozás színterei egyházunkban' kérdéskörébe, ezzel új látásmódokat adva, jobban megértetve az egyház különböző területeiről érkező igényeket, kérdéseket.

A DRESSZ-ről is meséltünk mindazoknak, akik eddig nem találkoztak vele. Szolgálatunknak többes célja van. Egyrészt a Dunántúlon szolgáló lelkigondozókat kívánja egybefogni, számukra lelki, közösségi és szakmai támogatást nyújtani. Másrészt a megszerzett tudással szolgálni azokat, akiknek életükben valamilyen nehézségük, elakadásuk van. Harmadrészt segíteni azokat a kollégákat is, akik kevésbé mélyültek el a pasztorálpszichológiában, s útmutatásra van szükségük.

 

Bemutatásra került a szolgálat honlapja (https://dressz.hu) is, melyen keresztül a segítséget igénylők közvetlenül elérhetik a számukra szimpatikus segítő szakembert.

 

Köszönettel tartozunk a támogatásért főtiszteletű Steinbach József püspök úrnak, az egyházkerület vezetésének, előadóinknak, a Kálvin János Parki Gyülekezetnek és kedves lelkipásztorának. Soli Deo Gloria!

 

Szépné Czippán Noémi, a DRESSZ operatív vezetője
(Fotók: Szilágyi Hajnalka)


tovább

Dunántúli lelkésztovábbképző tanfolyam – „Az úrvacsora teológiája és liturgiája” 2024.május 23-24. PRTA

Imre Enikő / 2024-04-29 15:19:07

A Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi lelkésztovábbképző tanfolyama 2024. május 23-24. között lesz megtartva.

 

 

A továbbképzésre online lehet jelentkezni az alábbi űrlap segítségével:

https://docs.google.com/forms/d/1OlYewZ5qWd_bZWuRcRdHbhtHWdRgGcmYg-aAX74MNnM

Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak eljönni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudjuk érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon! Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek.

 

Szálláslehetőséget a Pápai Református Teológiai Akadémia kollégiumában tudunk biztosítani. A konferencia teljes költségéből szolgatársunkra háruló regisztrációs díjat, 5.000 Ft-ot, legyen szíves átutalni a Pápai Református Teológiai Akadémia bankszámlaszámára: OTP Bank 11748045-20043836
Kérjük, a közleményben tüntesse fel nevét és azt, hogy „lelkésztovábbképzés".

 

A regisztrációs díjat minden jelentkezőnek be kell fizetnie, függetlenül attól, hogy hány előadáson vesz részt, valamint hogy igénybe vesz-e szállást vagy étkezést.

 

Az étkezések a Refi Menzáján lesznek. Tisztelettel tájékoztatjuk az ételallergiásokat, hogy a konyha számunkra nem tud külön étkezést biztosítani. Elnézést kérünk ezért a kellemetlenségért.

 

A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben, 2024. május 15., péntek 12 óráig tudjuk elfogadni.

 

A teljes program a tovább mögött olvasható.


tovább

„Egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni” – a sajtónak nyilatkozott Steinbach József püspök

Imre Enikő / 2024-04-24 14:13:19

A délelőtti zárt zsinati ülést követően Steinbach József püspök nyilatkozott a sajtónak. A beszéd alatt felsorakozott mögötte a három másik püspök, valamint a főgondnokok. Az új lelkészi elnök hangsúlyozta, „a megrendülés időszaka után, feltámadott Urunkban bízva, az Ő szavára figyelve, egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni".

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Megválasztotta új lelkészi elnökét a Zsinat

Imre Enikő / 2024-04-24 14:09:52

Steinbach József püspököt választotta lelkészi elnökének a Zsinat


Pásztor Dániel tiszáninneni püspök marad a lelkészi alelnök. Balog Zoltán püspök Zsinat lelkészi elnöki tisztségéről való lemondását határozatok keretében vette tudomásul a Zsinat.Balog Zoltán áhítatát, valamint a megalakulást és a tárgysorozat ismertetését követően zárt körben folytatódott a Zsinat tavaszi ülésszaka. Az egybegyűltek határozat keretében tudomásul vették Balog Zoltán püspök Zsinat lelkészi elnöki tisztségről való lemondását, valamint ismerték el az egyházért végzett szolgálatát.

 

Ezután egyhangúlag Steinbach József dunántúli püspököt választották meg a Zsinat lelkészi elnökének. Balog Zoltán lemondása után ideiglenesen Pásztor Dániel alelnök látta el az elnöki teendőket. Steinbach József megválasztása mellett a tiszáninneni püspök marad a Zsinat lelkészi alelnöke a ciklus végéig.

tovább